آذر کاکتوس اورمیه

بزرگ ترین گلخانه تخصصی کاکتوس استان آذربایجان غربی

04433672153

09104438324

اورمیه - بلوار آزادگان - فلکه مولوی - گلخانه آذر کاکتوس اورمیه

 

به مدیریت: مسعود آذر